TICTAC TELECOM – KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Khuyến mãi được áp dụng từ ngày 1 tháng 04 năm 2016, (12:00AM) giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình khuyến mãi với chi tiết như sau: